Giỏ hàng

Thỏa sức mua sắm 4.0

Căn cứ vào ý kiến của LĐLĐ Hải Phòng, Kosame sẽ  tiến hành phối hợp với Lãnh đạo các Công đoàn Cơ sở để giới thiệu ứng dụng mua sắm thông minh 4.0 của Hệ sinh thái kinh doanh Phúc Lợi; điểm phục vụ nước uống tự động (MBHTĐ), điểm phục vụ bổ sung dinh dưỡng (Phúc Lợi King) tại các Doanh nghiệp.

Hướng dẫn Đoàn viên công đoàn, Người lao động đăng ký thành viên, mua sắm, thanh toán trên ứng dụng thông minh 4.0 của Phúc Lợi.

Thời gian diễn ra chương trình: 23-24/04/2021

Căn cứ - thể lệ dự thưởng:

- Đã đăng ký thành viên của Phucloi.com.vn, Comment chương trình trên Fanpage của Phucloi.com.vn và chia sẻ.

- Đã mua sản phẩm trong chương trình và thanh toán tại Phucloi.com.vn, giá trị hóa đơn từ 150.000 đồng trở lên.

Giữ ảnh thông báo thanh toán thành công (có đủ tên, số điện thoại, nơi làm việc, nơi nhận hàng).

Cơ cấu giải Thưởng Chương trình

Khởi động mua sắm 4.0 Phúc Lợi

102 Giải Đặc biệt:  “Khởi động Phúc Lợi”

2. 115 Giải Nhất:“Công dân 4.0 - Phúc

 

 

 

 

Lấy lại mật khẩu

0856.735.735